×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitets­resultat

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar huvudman samt rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport.

Kvalitets­rapporter

Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå. Du kan ladda ner och läsa kvalitetsrapporterna nedan.

Har du frågor?

Om du vill veta mer om vårt kvalitetsarbete, eller har frågor om hur vi arbetar är du välkommen att läsa mer eller kontakta oss.