×
 

Hoppa till innehållet

Synpunkter på verksamheten

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjlig för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

Börja med att kontakta skolan

Kontakta initialt berörd skolpersonal och i andra hand rektor.

Så går det till

 1. 1

  Prata med skolan först

  I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till aktuell skolpersonal. Om du inte får hjälp av personal på skolan bör du som nästa steg kontakta rektor. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

 2. 2

  Att lämna ett klagomål till huvudmannen

  Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor.

 3. 3

  Vi bekräftar dina synpunkter

  När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen som, såvida du inte valt att vara anonym, kommer att bekräfta att synpunkterna mottagits.