×
 

Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

AcadeMedia står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Internationella Hotell- och Restaurangskolan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla samtliga krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Internationella Hotell- och Restaurangskolan, som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområden, kan du kontakta oss via e-post: tillganglighet@academedia.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss via e-post på tillganglighet@academedia.se eller meddela oss via formuläret, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Information och relationer

  • HTML används för att formatera innehållet på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
  • Rubriker är inte korrekt strukturerade. (WCAG 2.4.10 AAA)
  • ARIA-attribut och roller är inte helt korrekt använda överallt på webbplatsen. (WCAG 1.3.1 A)

iFrame

Det saknas beskrivning av iFrame för video på vissa ställen på webbplatsen. (WCAG 4.1.2 A)

Kontrastfel

Det förekommer fel i färgkontrasten på vissa ställen på webbplatsen. (WCAG 1.4.3 AA och WCAG 1.4.6 AAA)

Synligt fokus på länkar och knappar

Det saknas ett tydligt synligt fokus på vissa länkar och knappar. (WCAG 2.4.7 AA)

Dokument

Webbplatsen har en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1 och WCAG 1.3.2 A).

Språk

Det kan saknas språkuppmärkning på ställen där annat än svenska används. (WCAG 3.1.2 AA)

Utseende

Det finns enstaka valideringsfel i webbplatsens CSS-kod. Felen är inte så allvarliga att de påverkar användandet eller utseendet av webbplatsen i någon större mån. (WCAG 4.1.1 A)

Formulär

Det finns formulär-element, som exempelvis textfält, radioknappar och kryssrutor, som saknar beskrivande etiketter och fältgrupper. Detta förhindrar att de är tillgängliga och/eller beskrivande för skärmläsare eller andra hjälpmedel. (WCAG 1.3.1 och WCAG 4.1.2 A)

Sidan laddas om vid sökning

Användning av sökfunktionen kan leda till förvirring och svårigheter med fokushantering för användare som navigerar med tangentbord, skärmläsare eller andra hjälpmedel. Omladdningen försvårar även hur förändringen av sidinnehållet förmedlas till användare med talsyntes.

Filtrering kan upplevas som förvirrande

Filtreringen i vissa moduler kan upplevas som förvirrande och otydlig för användarna eftersom inaktiva val är synliga.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

AcadeMedia åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av AcadeMedias webbplatser enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

AcadeMedia har inte resurser eller organisation för att utföra följande:

  • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till.
  • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

 

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning).

Redogörelsen uppdaterades den 22 februari 2024.