Terminstider

Skolstart Vt2020
ÅK 1-2 onsdag 8 januari

ÅK3 måndag 13 januari

Skolavslutning Vt2020
Fredag 5 juni

Student 2020
Fredag 12 juni