Terminstider

Skolstart Ht2019

Åk 1 o 2 12/8 Åk 3 19/8

Julavslutning Ht2019
Torsdag 19 december

Skolstart Vt2020
ÅK 1-2 onsdag 8 januari

ÅK3 måndag 13 januari

Skolavslutning Vt2020
Fredag 5 juni

Student 2020
Fredag 12 juni