Internationella Hotell- och Restaurangskolan

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor skall säkerställa att skolor och huvudmän inom verksamhetsområdet bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete i enlighet med de grundläggande krav som står i gällande styrdokument.

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att samtliga elever och deltagare erbjuds en utbildning av så god kvalitet att de når målen för respektive utbildning och därutöver ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet syftar också till att utveckla skolorna så att de långsiktigt växer i antal deltagare och ökar i attraktivitet.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå och dessutom ger den en god bild av vilka områden vi som helhet är starka på och vilka som behöver utvecklas ytterligare. Genom arbetet med våra kvalitetsrapporter skapas förutsättningar att rikta insatser och resurser dit behoven finns för att i slutändan leda till bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev. 

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

 

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsredovisning 2022/2023»

Kvalitetsredovisning 2021/2022»

Kvalitetsredovisning 2020/2021»

Kvalitetsredovisning 2019/2020»

Kvalitetsredovisning 2018/2019»

 

 

Synpunkter på verksamheten

Alla synpunkter på verksamheten är superviktiga för vårt utvecklingsarbete. Har du synpunkter vänder du dig främst till personal på skolan, eller så kan du fylla i ett formulär här.

Cookies och hantering av personuppgifter

Om du är nyfiken på hur vi använder cookies och tar hand om dina personuppgifter kan du läsa mer här.