KRAV-certifieringen på skolan leder till att eleverna får en djupare förståelse för miljön och för hur vi respekterar och hanterar råvarorna vi arbetar med. Dessutom är det ett måste för våra framtida kockar att var insatta i dessa viktiga frågor.

Hur jobbar vi som skola med det?

Vi på skolan försöker jobba med miljöfrågor i alla ämnen på ett självklart sätt. Det står inte utanför som separata frågor utan inkluderas i alla lektioner varje dag.

Hur viktigt är det egentligen?

För framtiden finns det bara ett sätt att jobba inom restaurang och det är att fokusera mer på grönsaker, servera mindre portioner kött, att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med ekologiskt och inte minst minska svinnet i köket och använda oss av hela råvaran.

Kristina Holmsen, kökslärare