ihr logo

Högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet efter att ha läst Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk. Dessa kurser kan du välja i ditt individuella val.

Om du vill ha högskolebehörighet efter att ha läst Hotell- och turismprogrammet behöver du välja två kurser i svenska eller svenska som andraspråk i ditt individuella val.

Självklart kan du även ansöka om att läsa utökat program.