ihr logo

Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är viktigt. Elevhälsans stödjer dig i din utveckling mot utbildningens mål.  Elevhälsa handlar om att främja din hälsa och skapa förutsättningar för  din inlärning för bästa studieresultat.

Tillsammans ska vi hjälpas åt att nå dina mål.

 

Linn Andermon
Studie och yrkesvägledare
linn.andermon@dbgy.se

 

Christel Sjöö
Skolkurator
christelelisabet.sjoo@restaurangskolan.se

 

Sofia Läck
Resurspedagog
sofia.lack@restaurangskolan.se

 

Therese Alanen
Skolsköterska
therese.alanen@dbgy.se