Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är viktigt. Elevhälsans stödjer dig i din utveckling mot utbildningens mål.  Elevhälsa handlar om att främja din hälsa och skapa förutsättningar för  din inlärning för bästa studieresultat.

Tillsammans ska vi hjälpas åt att nå dina mål.

Gudrun O’Sullivan
Studie och yrkesvägledare
gudrun.osullivan@restaurangskolan.se
08-429 24 43

Henrik Albertsson
Skolkurator
henrik.albertsson@restaurangskolan.se
070-166 07 06

Magdalena Berger
Specialpedagog
magdalena.berger@restaurangskolan.se