Branschen förändras och utvecklas hela tiden, detta ställer krav på kreativitet och flexibilitet. Utbildningen förbereder dig för fortsatt lärande i yrkeslivet samt att utveckla din förmåga att se och förstå din egen roll i verksamheten, och att diskutera och reflektera över ditt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter.

Internationell arbetsmarknad

Livsmedels- och restaurangbranschen samt hotell- och turismbranschen har en stark internationell prägel och en internationell arbetsmarknad. Därför ingår kunskaper om livsmedel och måltider i andra kulturer i utbildningen. Utbildningen ska även ge dig kännedom om arbete i andra länder och möjligheter till fördjupade studier i engelska.