Synpunkter på verksamheten

I vårt dagliga arbete strävar all personal på Internationella Hotell- och Restaurangskolan efter att ha en god dialog med såväl elever som vårdnadshavare.

Att få ta del av klagomål och synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.

Ta gärna hjälp av din mentor, undervisande lärare eller annan personal på skolan. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för Internationella Hotell- och Restaurangskolan som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid klagomål och synpunkter:

1. A) Ta kontakt med din mentor alternativt ditt barns mentor eller annan lärare. Läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar till rektor.

B) Eller använd ”Blankett för klagomål och synpunkter på verksamheten” som du kan ladda ned här. Ifylld blankett skickas härefter till skolans rektor, förslagsvis via mail.

2. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till. Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.

3. Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/vårdnadshavare samt att detta dokumenteras.

4. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/vårdnadshavare ej är nöjd med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Huvudman
Carin Jugo Andersson, verksamhetschef
Stockholms Internationella Restaurangskola
072 74 37 994
carin.jugoandersson@rytmus.se

Postadress
Academedias Teoretiska Gymnasier
Carin Jugo Andersson
Box 213
101 24 Stockholm