Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att säkerställa att vi följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

De har precis slutfört granskningen av Stockholms Internationella Restaurang- och Hotellskola. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen gymnasieskola. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö där elever ska nå sina mål.

Vi kan stolt och glädjande berätta att Skolinspektionen meddelar att vi bedriver vår verksamhet utan anmärkning.

Grattis alla elever och tack alla fantastiska medarbetare påStockholms Internationella Restaurang- och Hotellskola för ett enastående arbete.

Carin Jugo Andersson
Verksamhetschef Stockholms Internationella Restaurang- och Hotellskola