Två glas med vitt vin i närbild.

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering är från början ett initiativ från Stockholms stad. Det är forskningsbaserat utbildningsmaterial för krogpersonal som syftar till att minska våld.

Kurs i Ansvarsfull alkoholservering

Det finns många kurser i ansvarsfull alkoholservering. Det kan vara kurser från kommun, säkerhetspersonal eller online. Restauranger själva utbildar sin personal kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten har tagit fram utbildningsmaterial som du kan hitta här. Kurserna består oftast i en inledande medicinsk del, där får du lära dig vad alkoholen gör med kroppen. Sedan går man igenom alkohollagens olika delar och främst de som rör servering.

Spritflaskor på barhylla.

Ansvarsfull alkoholservering på restaurang

Från att du fyller 18 år får du dricka alkohol på restaurang och på krogen. Eftersom alkohol är en berusningsdryck behöver den begränsas för allas trevnad och goda humör. Som servitör och bartender är det ditt ansvar att se till att den goda stämningen hålls. Det gör du genom att luta dig mot gällande lagstiftning och ta hjälp av den som är serveringsansvarig för dagen. Att servera alkohol ansvarsfullt är en del av gott kundbemötande.

Alkohollagen

Den svenska alkohollagen tar upp många fler saker än servering av alkohol. Till exempel tillverkning och import. Den går att läsa i sin helhet på riksdagens hemsida. Den här artikeln riktar sig till dig som jobbar på restaurang. I alkohollagen står till exempel att:

3 kap. Allmänna bestämmelser om försäljning

5 § Försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Lag (2019:345).

Alkohollagen är ganska lång, här lyder en sammanfattning av det som gäller på krogen och på restaurang, alltså för servering inom ett markerat område:

  • Ålder: Servitören/bartendern måste se till att den som ska ha drycken har fyllt 18 år.
  • Undvik överservering: Du får inte servera någon som är märkbart berusad. Den som ska ha drycken ska efter intagen dryck fortfarande vara nykter nog att må bra och kunna ta sig hem på ett säkert sätt. Det är den som serverar som kan straffas vid överservering.
  • Gåvoförbud: Det är enligt lag förbjudet att ge bort alkohol. Det betyder att du inte får ge en gäst alkohol som kompensation för något. Bjud gärna på kaffe eller dessert istället. Gåvoförbudet innebär också att en bartender måste vara noggrann vid upphällning av drinkar så att gästen inte serveras mer alkohol än hen betalar för. Det finns alltså inga “starka sexor”.
  • Måttfullhet i marknadsföring: Lagen säger att: 1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas.

Det är praxis att alltid servera den mindre mängden alkohol till en gäst om inte gästen specifikt frågar efter den starkare varianten. Alltså: servera 4cl-drinkar om inte gästen själv ber om mer. Det är för att hen inte ska köpa mer alkohol än hen hade tänkt från början.

En mysigt belyst bardisk med flaskor med olika alkohol i.

Serveringstillstånd och hur länge krogen har öppet

Det är kommunen som beslutar om vid vilka tider det är tillåtet att servera alkohol. Det är vetenskapligt bevisat att våldet minskar radikalt varje timme kortare krogen har öppet på natten. Kommunens tillståndsenhet bestämmer också vem som får servera alkohol genom serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd söks av den person som vill bedriva försäljning av alkohol.

För att få serveringstillstånd ska personen som söker vara 20 år eller äldre, ha skötsam ekonomi, inte vara dömd eller misstänkt för brott och ha goda kunskaper i alkohollagen. Tillståndet kan dras in om detta förändras.

Alkohol ska serveras tillsammans med mat. Det är kommunen som bestämmer hur stor meny en krog behöver ha för att få servera alkohol men det kan vara bra att veta att du alltid kan beställa mat även på en nattklubb.

Se andra artiklar från IHR

Till alla nyheter