Internationella Hotell- och Restaurangskolan

Vi utbildar miljöschyssta mästare

Vårt hållbarhetsarbete påminner oss om att hållbarhet inte är en slutdestination dit vi hoppas anlända någon gång i framtiden. Hållbarhet är en ständigt pågående process som kräver att vi aldrig slutar ifrågasätta våra arbetssätt och val. Vi vill öka våra elevers kunskap i frågan och ge dem de bästa förutsättningarna för att bli medvetna om sin miljöpåverkan, att minska sin konsumtion och att göra informerade val. Det är så vi utbildar miljöschyssta mästare.

Våra program

Fem steg mot en hållbar bransch

Hållbarhetspolicy - cirkulärt förhållningssätt

Vi strävar efter att arbeta så cirkulärt som möjligt.


I och med att jordens resurser inte är oändliga tar vi ett ansvar att minimera avfall och förbrukning av våra resurser. Därför låter vi det som finns i vår omgivning inspirera oss och bakom varje rätt som vi serverar finns en medveten tanke.

Hållbarhetspolicy - Arbetsmiljö och villkor

En bra och trygg arbetsmiljö är en självklarhet för oss.


Vi vill att eleverna ska trivas och att det ska vara en säker och trygg miljö. Vi arbetar aktivt för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön, men också för att skapa en trevlig stämning där eleverna kan trivas.

Hållbarhetspolicy - Hållbar konsumtion och produktion

Medvetna val - både i vardagen och yrkesrollen.


Det kan handla om att välja svenskt kött, servera mer vegetariskt eller att inte servera jordgubbar mitt i vintern – vi utbildar våra elever i hur man gör medvetna val både i vardagen och i sin yrkesroll.

Hållbarhetspolicy - matavfall

Planering för att minimera matavfall.


Idag kastas mer än en tredjedel av all den mat som produceras i världen. Som matserverande verksamhet är det därför viktigt för oss att ha en uttalad plan kring inköp och hur vi minimerar matavfall.

Hållbarhetspolicy - Jämställdhet

För ett jämlikt samhälle.


Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö där alla kan känna sig hemma. För att vårt samhälle ska bli hållbart anser vi att jämlikhet är av största vikt.

Tre elever på IHR står på rad i köket

Hållbarhetsarbete som inspirerar och påverkar

Genom vårt hållbarhetsarbete hoppas vi att våra elever och lärare ska känna stolthet för sin
delaktighet och påverkan. Vi hoppas inspirera våra elever till att prioritera miljö- och hållbarhetsfrågor, och skapa en större förståelse för vikten av att göra medvetna val.

Lärare hjälper kockelev

Som miljöschysst mästare ska det vara enkelt att göra rätt

Vi uppmuntrar metoder och arbetssätt som minskar miljöpåverkan och ger våra elever förutsättningarna för att göra medvetna och genomtänkta val. Genom att föregå med gott exempel och utbilda våra elever i dessa frågor hoppas vi kunna bidra till en mer hållbar och miljöriktig bransch, nu och i framtiden.